• Açıklama
  • Açıklama
  • Açıklama
  • Açıklama
  • Gazi Lisesi

  • Başlangıç :
    Bitiş :
  • PROJELER

    İzmit Şehir Merkezi'nde bulunan Gazi Lisesi'nin Rölöve Restorasyon Rekonstrüksiyon projesi ve mesleki kontrollük uygulaması yapılmıştır.