• Açıklama
  • Açıklama
  • Açıklama
  • Açıklama
  • Savcılık Binası

  • Başlangıç :
    Bitiş :
  • PROJELER

    İzmit Şehir Merkezi'nde bulunan Savcılık Binası Rölöve Restorasyon Rekonstrüksiyon projesi ve mesleki kontrol projesi tamamlandı.